Vi trenger flere investorer som investerer i kvinner!

En av de viktigste driverne for at gründere skal lykkes er at de har tilgang på nødvendig tidligfase-kapital, det vil si penger du trenger for å realisere idèen din og gjøre den om til et selskap som har livets rett. Jeg ble faktisk sjokkert av Unconventional Ventures sin analyse som viser at av all investert tidligfase-kapital i Norden i 2018, gikk bare 1% til kvinnelige oppstartsteam. Det er en skjeivfordeling som bare må endres!

Jeg har tatt en prat med mennesker jeg tenker kan ha tanker og kunnskap om hva vi kan gjøre for å bidra til en bedre balanse. Første kvinne ut i denne runden er Karen Elisabeth Ohm Heskja som jeg jobbet sammen med i DNB for noen år siden. I dag jobber hun som Investment Manager i DNBs eget fond som investerer i gründerselskap, og kanskje er hun en av de i Norge som har jobbet lengst i økosystemet rundt oppstartsselskap.

Dette bildet er lånt av shifter.no og det håper jeg er greit! 😬

Karen Elisabeth, hva mener du kvinnelige founders bør gjøre for å få funding?

Jeg tenker i utgangspunktet at det ikke er så annerledes enn det samme som gjelder for alle som skal hente funding. Hvor mye kapital trengs? Hva skal kapitalen brukes til? Hvor langt kommer selskapet med kapitalen som skal hentes, både tidsmessig og forretningsmessig?

Ulike investorer går inn i ulike faser. Skal du hente mellom 100 000 til 2 MNOK, såkalt tidligfase kapital, er det ofte enklest å hente kapital fra friends & family, dvs personer du har i ditt nettverk som tror på deg og ideen din, eventuelt om du skal hente et par millioner kan engleinvestorer også være aktuelle. I Norge har vi også tilgang til soft funding fra Innovasjon Norge som bør vurderes i denne fasen og som også kan kombineres med fasene etter også.

Skal du hente mellom 2 MNOK-10 MNOK, såkaldt tidlig venture fase, bør du se mot mer profesjonelle investorer enn i tidligfase – som fond, corporate venture investorer etc.

Skal du hente over 10 MNOK, såkalt venture, er det større fond og også corporate venture fond som er mest aktuelle.

Start tidlig med å bygge relasjoner til investorer du tenker er relevante i en senere fase. Det kan ofte ta opp til 1-2 år å bli kjent og skape tillit, derfor start tidlig! Send gjerne kvartalsoppdateringer til relevante investorer du ønsker å ha med deg i en senere fase slik at de blir kjent med hvordan dere utvikler dere og leverer.

Hva tenker du er først og fremst feminine suksesskriterier og verdier for framtiden?

Jeg tror at viktige verdier for både menn og kvinner fremover er å sikre et robust mangfold på selskap og styrenivå, og med mangfold mener jeg bred sammensetning av kjønn, geografi, alder og utdanningsbakgrunn. Videre tror jeg at det industrielle tankegodset ifht ledelse og KPI tankegang er pasè, og at det er på tide å tenke på ledelse og strategi som å sette retning og inspirere mer enn å definere rigide KPIer og strategier som skal følges. Samfunnsansvarlig og etisk er også verdier som har fått økt oppmerksomhet de siste årene og som det er tydelig at vil bli forsterket i årene som kommer.

Hva tror du er de største hindringer og barrierer som resulterer i at så liten del av VC tilkommer kvinner?

Jeg savner flere kvinnelige tech grundere. Tech selskap tiltrekker seg mye kapital fordi de fremstår som mer skalerbare og dermed også mer attraktive ifht forventet avkastning enn selskap som er bygget på en mindre skalerbar modell. Jeg tror personlig at dersom flere kvinner involverte seg i tech ville andelen av kvinnelige grundere som hentet kapital øke. Fintech er området jeg har fokusert på de siste par årene og jeg treffer sjelden på kvinnelige grundere.

Og jeg savner flere kvinnelige investorer. Det vil også påvirke andelen kvinnelige grundere som får investeringer, ettersom kvinner har andre nettverk enn menn. Derfor en oppfordring der til fond og investeringsmiljøer om å styrke diversifiseringen både ifht kjønn, alder, geografi og utdanningsbakgrunn. 

Tusen takk for intervjuet Karen Elisabeth – og Peace & love til dere alle!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.